SEPTA Toplu Taşıma Polis Müzakereleri, Greve Karşı Tehdit Ortamında Devam Ediyor

SEPTA Toplu Taşıma Polis Müzakereleri, Greve Karşı Tehdit Ortamında Devam Ediyor

SEPTA Toplu Taşıma Polis Müzakereleri, Greve Karşı Tehdit Ortamında Devam Ediyor

SEPTA Toplu Taşıma Polisi ve toplu taşıma ajansı, grev tehdidi altında olan bir süreçte müzakerelere devam ediyor. 170 polisin iş bırakma olasılığına rağmen, taraflar anlaşmaya varmak için görüşmelere devam ediyor. SEPTA, memurların henüz greve gitmemesinden dolayı umutlarını dile getirmesine rağmen, sözleşme süresi konusunda iki taraf da ayrılıkta kalmaktadır.

SEPTA, 3 yıl boyunca %13’lük bir maaş artışının yanı sıra, ayrıca kayıt ve çalışma süresi primleri sunmaktadır. Ancak sendika, sözleşmenin 3 yıl yerine 43 ay süreyle uzatılması gerektiğini savunuyor. Sendika’nın başkan yardımcısı, ücret artışlarını SEPTA’nın en büyük sendikası TWU Local 234 ile yapılan anlaşmaya benzer şekilde üç yıllık bir zaman çerçevesine sığdırmak isteklerini vurguladı.

Potansiyel grev, yolcular arasında karışık duygular yarattı. Bazıları kamusal güvenlik üzerindeki etkiden endişe duyarken, bir yolcu “Çok fazla suç işleniyor, bu yüzden grev olmamalı.” şeklinde açıklamada bulundu. Bununla birlikte, diğerleri acil durumlarda toplu taşım polisinin görünürlüğünü sorgulayarak hayal kırıklıklarını dile getiriyor.

Grev durumunda, SEPTA, müşterilere, gözetim memurlarının ve diğer devlet ve yerel kurumların hizmet operasyonlarını sürdürmek ve boşluğu doldurmak için devreye gireceğini belirtti. Bu güvence, hizmet aksamaları konusundaki endişeleri biraz hafifletebilir.

Müzakereler devam ederken, hem SEPTA Toplu Taşıma Polisi hem de toplu taşıma ajansı, grevden kaçınmayı ve Philadelphia’nın toplu taşıma sisteminin güvenli ve verimli olmasını sağlayacak bir çözüm bulmaya kararlıdır.

SSS:

S: SEPTA Toplu Taşıma Polisi ile toplu taşıma ajansı arasındaki müzakerelerin mevcut durumu nedir?
C: İki taraf, grev süresine yaklaşırken hâlâ müzakerelerde bulunuyor.

S: SEPTA sözleşmede ne sunuyor?
C: SEPTA, 3 yıl boyunca %13’lük bir maaş artışı sunuyor ve bunun yanı sıra kayıt ve çalışma süresi primleri sunuyor.

S: Sendikanın sözleşme süresi konusunda talebi nedir?
C: Sendika, sözleşmenin 3 yıl yerine 43 ay süreyle uzatılmasını istiyor.

S: Yolcular olası grev hakkında nasıl hissediyor?
C: Yolcular arasında farklı duygular hakim olup, bazıları kamusal güvenlik konusunda endişelerini dile getirirken, diğerleri acil durumlarda toplu taşım polisinin görünürlüğünü sorgulayarak hayal kırıklığını ifade ediyor.

S: Grev olması durumunda ne olacak?
C: Grev durumunda, gözetim memurları ve diğer devlet ve yerel kurumlar, hizmet operasyonlarını sürdürmek için devreye girecek.

Anahtar Terimler:

SEPTA: Philadelphia’nın bölgesel toplu taşıma ajansı olan Güney-Doğu Pennsylvania Ulaşım Otoritesi.

TWU: Transport İşçileri Sendikası.

Çalışma süresi primi: Çalışanların bir şirkette veya kuruluşta kalmasını teşvik etmek amacıyla sunulan finansal teşvikler.

Hizmet aksamaları: Toplu taşıma hizmetlerinin normal işleyişindeki kesintiler veya gecikmeler.

İlgili Bağlantılar:
SEPTA Resmi Websitesi
TWU Local 234 Resmi Websitesi
Philadelphia Hükümeti’ndeki Çalışma Süresi Primleri