VMware and NVIDIA Collaborate to Drive AI Adoption in Enterprises

Preduzeća shvataju značajan uticaj koji veštačka inteligencija (AI) može imati na njihove strategije digitalne transformacije. NVIDIA, pionir u ubrzavanju računanja, veruje da je AI ključni element digitalne transformacije i rasta poslovanja. Kompanija je usmerena na omogućavanje ugradnje AI u svako preduzeće.

VMware i NVIDIA su nedavno uspostavili partnerstvo kako bi predstavili novu ponudu nazvanu VMware Private AI Foundation with NVIDIA. Ova ponuda ima za cilj da pruži sledeću generaciju generativne AI direktno preduzećima. Ona kombinuje NVIDIA AI Enterprise softversku platformu, uključujući nedavno najavljenu NVIDIA NeMo infrastrukturu, sa moćnom cloud infrastrukturom VMwarea.

Saradnja između VMwarea i NVIDIA omogućava da se AI postane dostupniji organizacijama širom sveta. Partnerstvo okuplja inženjering i tehnologiju najvišeg kvaliteta kako bi se stvorile izvanredne AI rešenja. Koristeći svoje prednosti, VMware i NVIDIA mogu da pruže AI i ubrzano računanje preduzećima.

Jedan primer moći AI na VMware tehnologiji demonstriran je od strane finansijske institucije iz Fortune 100. Korišćenjem NVIDIA i VMwarea, institucija je razvila napredne metode otkrivanja prevara sa podrškom AI, omogućavajući otkrivanje prevara u stvarnom vremenu i validaciju transakcija. To je rezultiralo uštedom troškova, efikasnošću vremena i unapređenim naporima identifikacije prevara.

Još jedan primer je Holandski institut za rak koji je koristio AI na VMware platformi kako bi ubrzao istraživanje raka i poboljšao zdravstvenu negu pacijenata. Nadogradnjom njihove IT infrastrukture uz pomoć NVIDIA i VMwarea rešenja, institut je postigao brže skeniranje visoke rezolucije i pouzdanije otkrivanje tumora, ubrzavajući dijagnozu i poboljšavajući zdravstvenu negu pacijenata.

VMware Private AI Foundation sa NVIDIA omogućava preduzećima da povećaju produktivnost, podstaknu inovacije i ostvare rast poslovanja uz pomoć moći generativne AI. Pruža organizacijama fleksibilnost i kontrolu u korišćenju aplikacija sa podrškom AI, istovremeno obezbeđujući pristupačnost podataka, sigurnost i otpornost od clouda do ivice mreže.

Partnerstvo između VMwarea i NVIDIA omogućava razvoj tehnologija koje rešavaju značajne izazove s kojima se suočavaju preduzeća. Bilo da se radi o otkrivanju prevara ili ubrzanju istraživanja zdravstva, AI oblikuje budućnost, a NVIDIA i VMware su na čelu omogućavanja ovih napretka.

Izvori:

– NVIDIA
– Partner Executive Edge VMwarea

By