L&T Technology Services I NVIDIA sarađuju u transformaciji medicinske slikovne dijagnostike

L&T Technology Services I NVIDIA sarađuju u transformaciji medicinske slikovne dijagnostike

L&T Technology Services I NVIDIA sarađuju u transformaciji medicinske slikovne dijagnostike

L&T Technology Services Limited (LTTS) udružio se s tehnološkim gigantom NVIDIA kako bi razvili inovativna softverska rešenja za medicinsku slikovnu dijagnostiku. Ova saradnja ima za cilj da revolucionizuje oblast uređaja za endoskopsku medicinu koristeći veštačku inteligenciju (AI) i tehnologiju mašinskog učenja.

Integracijom NVIDIA platformi za veštačku inteligenciju, kao što su Holoscan softver i NVIDIA IGX Orin hardver, LTTS ima za cilj da poboljša kvalitet slika i poboljša podršku za donošenje kliničkih odluka u realnom vremenu. Softverski definisane arhitekture razvijene u okviru ove saradnje smanjiće šum i poboljšaće kontrast, ivice, teksturu i boje. Pored toga, integrirani modeli AI i mašinskog učenja u softveru će pomoći u otkrivanju polipa, abnormalnih izraslina koje se često nalaze tokom kolonoskopija.

Ova partnerska saradnja je već privukla pažnju na berzi, s akcijama LTTS koje su porasle za 1,7% na Nacionalnoj berzi Indije nakon objave. Ova saradnja predstavlja značajan korak napred u industriji medicinske slikovne dijagnostike, šireći granice mogućnosti slikovnih tehnika.

Amit Chadha, izvršni direktor LTTS-a, izrazio je poverenje u ovu saradnju, navodeći da će ubrzati razvoj AI-sposobnih softverskih rešenja za medicinsku slikovnu dijagnostiku. Kombinacija stručnosti LTTS-a u medicinskom inženjerstvu i napredne tehnologije NVIDIA-e otvara put za napredne mogućnosti slikovne dijagnostike i analitičkih uvida u realnom vremenu.

Korišćenjem moći veštačke inteligencije i mašinskog učenja, medicinski profesionalci će imati pristup poboljšanim i preciznijim slikama, što će rezultirati unapređenom dijagnozom i planiranjem lečenja. Saradnja između LTTS-a i NVIDIA-e ukazuje na posvećenost transformaciji pejzaža medicinske slikovne dijagnostike i pružanju zdravstvenim radnicima inovativnih alata za postizanje boljih rezultata u lečenju pacijenata.

Zaključno, partnerstvo između L&T Technology Services i NVIDIA ima ogroman potencijal da revolucionira medicinsku slikovnu dijagnostiku uz pomoć AI i tehnologije mašinskog učenja. Uz poboljšani kvalitet slika, podršku za kliničke odluke u realnom vremenu i sposobnost detekcije abnormalnosti, ova saradnja će vođa napredovanju u ovoj oblasti, čime će koristiti kako zdravstvenim profesionalcima, tako i pacijentima.

ČPP:

1. Koja je svrha saradnje između LTTS-a i NVIDIA-e?
Saradnja ima za cilj da revolucionizuje oblast uređaja za endoskopsku medicinu koristeći veštačku inteligenciju (AI) i tehnologiju mašinskog učenja u cilju poboljšanja kvaliteta slike i podrške za donošenje kliničkih odluka u realnom vremenu.

2. Koji se AI platformi integrišu u softver za medicinsku slikovnu dijagnostiku?
Integrišu se NVIDIA platforme za veštačku inteligenciju, kao što su Holoscan softver i NVIDIA IGX Orin hardver.

3. Kako će softverski definisane arhitekture razvijene u okviru saradnje poboljšati medicinsku slikovnu dijagnostiku?
Softverski definisane arhitekture će smanjiti šum i poboljšati kontrast, ivice, teksturu i boje, čime će rezultirati poboljšanim kvalitetom slika.

4. Koju ulogu ima AI i modeli mašinskog učenja u softveru?
Integrisani modeli AI i mašinskog učenja će pomoći u otkrivanju polipa, abnormalnih izraslina koje se često nalaze tokom kolonoskopija.

5. Kako je saradnja između LTTS-a i NVIDIA-e uticala na berzu?
Nakon objave saradnje, akcije LTTS-a su porasle za 1,7% na Nacionalnoj berzi Indije.

6. Koje su potencijalne koristi saradnje za medicinske profesionalce?
Korišćenjem moći veštačke inteligencije i mašinskog učenja, medicinski profesionalci će imati pristup poboljšanim i preciznijim slikama, što će rezultirati unapređenom dijagnozom i planiranjem lečenja.

7. Šta ova saradnja znači za industriju medicinske slikovne dijagnostike?
Ova saradnja ukazuje na posvećenost transformaciji pejzaža medicinske slikovne dijagnostike i pružanju zdravstvenim radnicima inovativnih alata za postizanje boljih rezultata u lečenju pacijenata.

Ključni termini/jargon:

1. Veštačka inteligencija (AI) – Simulacija ljudske inteligencije u mašinama koje su programirane da razmišljaju i uče poput ljudi.

2. Mašinsko učenje – Podskup veštačke inteligencije koji uključuje razvoj algoritama računara koji mogu automatski učiti i poboljšati se na osnovu podataka, bez da budu eksplicitno programirani.

3. Endoskopija – Medicinski postupak koji koristi endoskop, fleksibilnu cev sa svetlom i kamerom, za vizuelni pregled ili operaciju unutrašnjosti dela tela.

4. Polipi – Abnormalni izrastaji tkiva koji mogu nastati u različitim delovima tela, uključujući debelo crevo.

Predloženi linkovi:

L&T Technology Services Limited

NVIDIA

Live Mint