How to Get and Use a Prism Scale in Pokémon Scarlet & Violet DLC: The Teal Mask

Prism Scale je važna stavka u Pokémon Scarlet & Violet DLC, The Teal Mask, posebno za evoluciju određenog Vodeni tip Pokémona. U ovom članku istražićemo kako dobiti Prism Scale i kako ga efikasno koristiti.

Postoje dva sigurna načina da se dobije Prism Scale u igri. Prva metoda je istražiti Fellhorn Gorge. U ovoj oblasti postoji određeno mesto gde se nalazi Prism Scale, kao i nekoliko slučajno rasutih. Obratite pažnju na svetleće predmete na zemlji, jer postoji mogućnost da su Prism Scales. Osim toga, sa istočne strane Fellhorn Gorge, između dve visoke stenovite uzvisine, nalazi se crven predmet Pokéball koji sadrži Prism Scale.

Još jedan način da se dobije Prism Scale je hvatanje 140 Pokémona u Kitakami Pokédex-u. Ovaj zadatak može relativno brzo da se izvrši, posebno ako ste već završili svoj Paldea Pokédex hvatanjem svih 400 Pokémona. Kada dostignete cilj od 140 uhvaćenih Pokémona u Kitakami Pokédex-u, moći ćete da preuzmete Prism Scale kao nagradu. Da biste to uradili, pristupite Kitakami Pokédex-u iz menija i pritisnite dugme X.

Sada kada imate Prism Scale, vreme je da ga koristite. Prism Scale je predmet koji pomaže u evoluciji određenog Pokémona, Feebas. Da biste evoluirali Feebas u prelepog Milotic-a, prvo mu morate dati Prism Scale, a zatim organizovati trgovinu sa drugim igračem, ili lokalno ili preko interneta. Nakon što trgovina bude završena, Feebas će evoluirati u Milotic-a.

Zaključno, dobijanje i korišćenje Prism Scale-a je ključno za evoluciju Feebas-a u Milotic-a u Pokémon Scarlet & Violet DLC, The Teal Mask. Bez obzira da li odaberete da istražite Fellhorn Gorge ili uhvatite veliki broj Pokémona u Kitakami Pokédex-u, dobijanje Prism Scale-a je vredan trud koji će poboljšati putovanje evolucije vašeg Pokémona.

Izvori:
– Pokémon Life (N/A)
– Pokémon Scarlet & Violet: Gde pronaći Prism Scale (N/A)
– Pokémon Scarlet & Violet: Gde pronaći Feebas (N/A)

By