Respawn Overvinnar utfordringar med tversprogresjon på Apex Legends

Respawn Overvinnar utfordringar med tversprogresjon på Apex Legends

Respawn Overvinnar utfordringar med tversprogresjon på Apex Legends

Respawn, utviklaren av Apex Legends, kunngjorde at dei har «løyst» problem som førte til forstyrringar under rulleringa av tversprogresjon i spelet. Selskapet brukte sosiale medium til å forsikre spelarane om at problemet er løyst og at dei vil fortsette arbeidet med rulleringa dei komande dagane.

Tversprogresjon gjer det mogleg for spelarar å få tilgang til data, kosmetiske gjenstandar og in-game valuta gjennom ein enkelt EA-konto på ulike plattformer. Dette vart introdusert som ein del av Apex Legends sin 19. sesong, som er planlagt å lanserast 31. oktober. Men implementeringa av tversprogresjon møtte først nokre vanskar.

Spelarar som kobla frå og kobla til kontoane sine opplevde å bli utestengd frå kontoane sine heilt. Respawn la merke til dette problemet og pause tversprogresjonsinnsatsen medan dei arbeidde med å rette opp problemet.

No som problemet er løyst, er Respawn ivrige etter å gå vidare med rulleringa av tversprogresjon. Selskapet rår spelarane til ikkje å koble frå Play Apex-kontoane sine, sidan dette ikkje vil påverke når dei får tversprogresjon.

Apex Legends har blitt svært populært sidan lanseringa, og introduksjonen av tversprogresjon er ein svært etterlengta funksjon. Med evna til å enkelt overføre framgang og gjenstandar mellom plattformer vil spelarane ha meir fridom og fleksibilitet i spelerfaringa.

Respawns rask respons på utfordringane som oppstod under rulleringa viser deira engasjement for å tilby ein problemfri og gledesfylt spelopplevelse for samfunnet sitt. Medan rulleringa held fram, kan spelarane glede seg til ein meir straumlinjeforma oppleving som sikrar at den hardttente framgangen og gjenstandane deira alltid er innan rekkevidde.

Konklusjonen er at Respawn si løysing av tversprogresjonsproblema vitnar om deira dedikasjon til spelarsatisfaction og deira evne til å takle utfordringar på ein målretta måte. Introduksjonen av tversprogresjon på Apex Legends er ein spennande utvikling som vil ytterlegare forbetre spelerfaringa for spelarar på ulike plattformer.

Vanlege spørsmål: