Nytt PvP-spel under utvikling av Bungie

Bungie, det kjende spelforlaget, har skapt bølgjer i spelindustrien med sine ulike prosjekt. I tillegg til kontinuerlege oppdateringar til Destiny og den komande skytespelet Marathon, har Bungie i hemmelegheit arbeidd med eit nytt spel, med kodenamnet «Gummy Bears.» Dette spelet vil vere ein spelar mot spelar (PvP) tittel utvikla i Unreal Engine 5.

Ifølgje The Game Post vil det nye spelet innehalde fargerike karakterar og isometrisk spelstil, og engasjere spelarar i lagbasert kamp. Det går rykte om at spelet også kan inkludere element frå sanntidsstrategispel (RTS), noko som vil legge til spenning i spelet.

Sjølv om rapporten enno ikkje er stadfesta av uavhengige kjelder, tyder ei stillingsannonse på Bungie si karriereside for eit «Uannonsert prosjekt» at det kan vere noko sanning i rykta. Stillinga nemner spesifikt behovet for programmeringsferdigheiter i C++, som er språket som blir brukt til koding i Unreal Engine.

Insider Gaming har prøvd å kontakte Bungie for ein kommentar angåande rapporten, men ingen respons er mottatt per no. Dersom det skulle kome oppdateringar eller offisielle utsegner frå Bungie, vil denne artikkelen bli oppdatert raskt.

Oppsummert har Bungie-fans noko spennande å glede seg til med utviklinga av det nye PvP-spelet, med kodenamnet «Gummy Bears.» Med bruk av Unreal Engine 5 og mogleg innføring av RTS-element, har dette spelet potensialet til å vere ein unik og triveleg oppleving for spelarar. Uansett kva det endelege resultatet blir, fortsett Bungie å bevise si dedikasjon til å skape fengslande og nyvinande spel.

Kjelder:
– The Game Post
– Insider Gaming

By