Lecked Flyhåndbok for Lockheed F-117 Nighthawk på War Thunder Forum

Forrige veke fann klassifiserte militære dokument igjen vegen sin til War Thunder forum, og vart raskt sletta av ein moderator. Denne gongen var det ein lekket flyhåndbok for Lockheed F-117 Nighthawk, ifølgje Niche Gamer. Håndboka avslørte sensitiv informasjon, inkludert sensorlokasjonar, skytevinklar og motormeisntruingar.

Sjølv om heile tråden er fjerna, stadfesta Gaijin Entertainment, utviklaren av War Thunder, at informasjonen faktisk vart publisert på forumet deira. Konstantin Govorun, hovud for PR hos Gaijin, uttala at moderatorane deira straks sletta innlegget og utestengte brukaren som lasta opp innhaldet, for å sikre beskyttelsen av all sensitiv informasjon.

US Air Force, når dei vart kontakta av Task and Purpose, ei publikasjon som dekkjer USAs forsvarsindustri, understreka viktigheten av å unngå distribusjon av informasjon som kan setje offentleg sikkerheit og nasjonal tryggleik i fare. Sjølv om F-117 flyhåndbok i seg sjølv ikkje er gradert, fell han under eksportrestriksjonar.

Dette er ikkje første gong klassifisert eller sensitiv informasjon har lekka på War Thunder forum. Wikipedia har faktisk ei liste over totalt 10 tidlegare tilfelle, der seks hende berre i år. Bemerkelsesverdig nok var ikkje alle lekkasjane drivne av ondsinna føremål. I juli 2021 vart militære dokument delt på forumet i eit forsøk på å overtale spelutviklarane til å forbetre realismen til ein stridsvogn i spelet. På same måte involverte den første lekkasjen i 2021 ein spelar som delte dokumentasjon om F-16 jagerflyet for å avgjere ein krangel med ein annan spelar.

Det er tydeleg at War Thunder forum har blitt eit gjentatt mål for spreiing av klassifisert eller sensitiv militær informasjon. Desse hendingane minner oss om dei vedvarande utfordringane utviklarar og moderatorar står overfor når det gjeld å oppretthalde sikkerhet og integritet på nettbaserte plattformer.

Kjelder:
– Niche Gamer
– Task and Purpose
– US Air Force

By