Kan Baldur’s Gate 3 kjøre på Nintendo Switch?

Baldur’s Gate 3, eit komplekst og høgt anerkjent spel, har vore utfordrande å køyre på grunn av vala, karakterane og den komplekse kunstige intelligensen (AI). Etter å ha vore i tidleg tilgang i fire år, nådde det endeleg versjon 1.0, men tredje akten fekk blanda omtale. No går det rykte om at spelet kan kome til Nintendo Switch.

Med tanke på kor krevjande dette spillet er og dei tekniske avgrensingane til Nintendo Switch sin maskinvare, er det vanskeleg å tru at Baldur’s Gate 3 kan kjøre på konsollen. Spelet vart opphavleg lansert for PC, med planar om lansering på PS5. Xbox-utgåva mangla i den innleiande kunngjeringa fordi utviklarane sleit med å få offline co-op til å fungere på Series S.

Sjølv om offline co-op er utelate frå Series S-versjonen, er kapabilitetane til Nintendo Switch endå mindre kraftige. Sjølv om ein langvarig Nintendo-tilsett er kreditert i spelet, er det framleis vanskeleg å forestille seg Baldur’s Gate 3 på Switch. Dersom det likevel skulle skje, ville spelet truleg ha dårlegare grafikk og ytelse samanlikna med andre versjonar.

Det er spekulasjonar om at spelet kan vere under utvikling for Nintendo sin komande konsoll, som førebels blir omtala som Switch 2. Lekkede spesifikasjonar tyder på at Switch 2 vil bli ein kraftigare enhet, som potensielt kan overgå Xbox Series S når det gjeld ytelse. Dersom dette stemmer, skulle det ikkje vere overraskande om Baldur’s Gate 3 blir planlagt for Switch 2.

Desse rykta kan berre bekreftast når Switch 2 blir offisielt kunngjort. Inntil då må fansen vente og sjå om Baldur’s Gate 3 finn vegen til Nintendo Switch, eller om det blir utvikla spesielt for Switch 2.

Kjelder:
– America’s Favorite Video Today
– Langvarig Nintendo-tilsett mystisk kreditert under Spesiell Takk for Baldur’s Gate 3

By