The Future of Dragon Age: A Different Path

Framtida til Dragon Age-serien er usikker, med berre avgrensa informasjon om den komande oppfølgjaren og nyleg oppseiingar hos BioWare. Likevel har den tidlegare studiosjefen, Aaryn Flynn, avslørt si visjon for serien. Flynn meiner at BioWare burde ha halde fast ved ein meir «PC-sentrisk, Neverwinter-liknande identitet» for Dragon Age.

I løpet av si tid hos BioWare arbeidde Flynn med å utvikle eit verktøysett for Neverwinter Nights som gjorde det mogleg for moddars å skape innhald likt det utviklarane sjølve kunne lage. Dette etablerte ikkje berre eit sterkt samarbeid mellom studioet og modding-fellesskapet, men fungerte også som eit rekrutteringsverktøy.

Etter Neverwinter Nights gjekk BioWare vidare med å lage Dragon Age: Origins. Likevel stod spelet overfor ei identitetskrise då studioet diskuterte om dei skulle fokusere på modding eller lage eit stort enspelarrollespel, lik The Elder Scrolls IV: Oblivion. Til slutt vart Dragon Age: Origins lansert med eit verktøysett, noko som førte til opprettinga av eit produktivt modding-samfunn.

Dessverre var modding-samfunnet for Dragon Age 2 mindre, og med overgangen til Frostbite Engine for Dragon Age: Inquisition vart modding mykje meir utfordrande. Flynn uttrykkjer anger for at BioWare ikkje heldt fram med å prioritere modding og halde fast ved ein tydeleg PC-sentrisk identitet for serien.

Avgjerda om å ta i bruk Frostbite Engine vart drive av behovet for å standardisere interne verktøy på tvers av BioWares veksande studioer. Dette hjelpte til med å strømlinjeforme utviklinga, men kom på bekostning av modding-samfunnet som Dragon Age hadde næret. Spelarar har forsøkt å modde Dragon Age: Inquisition, men utan den same tilgangen og støtta som ein såg i Neverwinter Nights.

Då den fjerde Dragon Age-spelet framleis er eit mysterium, er det lite sannsynleg at det vil returnere til dei «PC-sentrerte» dagane på tidleg 2000-tal. Til tross for dette kan fans framleis håpe på ein oppfølgjar som ærar Dragon Ages modding-røter.

Kjelder:
– Edge magazine nummer 389

By