Should Reaper Receive a Hero Overhaul in Overwatch 2?

Mange Overwatch 2-spelarar foreslår at Reaper bør være den neste helten som får ein betydeleg oppgradering. Medan nokre spelarar meiner at Reaper sin spelstil er utdatert og treng ein oppgradering, er andre ikkje overbeviste. Utviklarane har nyleg annonsert ein omarbeiding av Sombra sine evner for sesong 7, men ingen andre hero-omarbeidingar er blitt antyda eller stadfesta.

Ein spelar på Reddit-forumet for Overwatch 2 uttrykte si tru på at Reaper sin spelstil no er vanskeleg motarbeidd av mange helter. Dei peika spesielt på nerfen av hans Wraith-evne, som no deaktiverast når han blir kontrollert av motstandarane. Denne endringa har fått Reaper til å føles mindre effektiv. Ein annan spelar foreslo at Reaper bør få ein alternativ skytemodus eller ein ekstra evne for å diversifisere spelestilen hans, lik andre DPS-heltar.

Likevel argumenterer nokre spelarar for at Reaper ikkje treng ein fullstendig overhaling. Istaden meiner dei at han berre treng ein oppmuntring for å bli meir brukbar. Forslag inkluderer forsterking av hans Wraith-form, gjere han mindre sårbar under teleportasjon, og auka skadekonsistens.

Det er framleis uklart om utviklarane har planar om å oppmuntra eller omarbeide Reaper i framtida. Med ting relativt stille sidan sesong 6, må spelarane vente og sjå kva oppdateringar og endringar som er i vente for spelet.

Kjelde: Dexerto

By