"Mandatory SIM Registration in the Philippines Faces Challenges and Criticisms"

היישום של חוק רישום ה-SIM המחייב בפיליפינים פוגש אתגרים וביקורות מצד מעורבים שונים. החוק, שאושר באוקטובר 2022, מחייב משתמשי טלפונים סלולריים ומבקרים זרים לרשום את כרטיסי ה-SIM שלהם כמנה להגנה מפשעים הקשורים לטלפונים. אולם, הוגשו דאגות אודות ההפרה האפשרית של הפרטיות ויצירת שוק שחור לכרטיסי ה-SIM הרשומים.

מתנגדים לחוק טענו כי רישום חובה יחליש את הפרטיות ואת הזכות למידע של אנשים. הם טוענים כי גורמי האכיפה החוקית יקבלו גישה לכל תקשורת ושיחה, כולל אלה שבין אנשים כמו בני זוג, עורכי דין ולקוחותיהם, רופאים וחוליהם. כתוצאה מכך, הוגשה עצומה לפני בית המשפט העליון, אשר טוענת כי החוק מפר בזכויות החוקה של אזרחים.

למרות ההזנחה של חוק רישום ה-SIM, ממשיכים להתפשט מכתבי SMS בדרך הונאה והונאות טלפוניות. הרשויות ביצעו פשיטות וכיבוי של עשרות אלפי כרטיסי SIM מרשומים מראה על קיום שוק שחור. בנוסף, הונאים מצאו דרכים חדשות להתמקד במשתמשים, כגון רכישה בלתי חוקית של כרטיסי SIM רשומים ושימוש במסמכים מזוייפים.

ההטמעה של החוק פגעה גם בביקורות על חוסר תהליכי אימות. נמצא כי דמויות מצויות כמו בארט סימפסון ומנקי די נאמה רשומות כבעלותן של כרטיסי SIM, ומדגימות את תקלות המערכת של הרישום. חלק מחברי הכנסת דורשים קנסות ודמי שימוש גבוהים יותר עבור הרשמות מרובות של כרטיסי SIM, תוך שאריתן מגייסים לעיניין בעניינו של האכיפה על מרמים בלבד.

עריצי זכויות דיגיטל מזהירים על הכנסת כללים נוספים שיוכלו להפר עוד יותר על הפרטיות ועל החירויות האזרחיות. הם טוענים כי גורמי האכיפה צריכים לתת עדיפות למרדפים אחר הסינדיקטים אשר אחראים להונאות ולהתעקש, במקום להטיל מגבלות שואות על משתמשי כרטיסי SIM חוקיים.

בסיכום, חוק רישום ה-SIM המחייב בפיליפינים פוגש ביקורות ואתגרים עקב דאגות נוגעות לפרטיות, ליצירת שוק שחור ולחוסר הטמעה אפקטיבית. המעורבים קוראים לשיפורים בתהליכי הרישום, כמו גם העקרונות על אכיפה של המרמים במקום להטיל מגבלות נוספות על אנשים אישיים.

מקורות:
– "מפגינים מזהירים כי רישום ה-SIM המחייב מפר את הפרטיות ואת הזכות למידע" – ראפלר
– "רישום כרטיסי ה-SIM בפיליפינים ניתן להונאות בקלות עם תמונות וזהויות מזוייפות" – ראפלר
– @SMARTCares בטוויטר
– migu #SahodItaasPresyoIbaba בטוויטר
– DZBB Super Radyo בטוויטר
– חבר הכנסת וין גטשליאן
– חבר הכנסת גרייס פו
– Junk SIM Registration Network בטוויטר

By