عنوان:

By

20 سپتامبر 2023
Meta Platforms Discontinues Several Oculus Rift and Quest VR Games

متا پلتفرم هایی از بازی‌های Oculus Rift و Quest VR را کنار گذاشت

شرکت متا پلتفرمز، شرکت مادر Oculus، به تازگی اعلام کرده است که چندین بازی فقط منحصر به صاحبان Oculus Rift و Quest VR دیگر پشتیبانی نخواهند شد. بازی هایی مانند Dead and Buried، Dead and Buried II و Bogo پس از 15 مارس 2024 دیگر قابل اعتماد نخواهند بود. این تصمیم به اعلام قبلی بازی Oculus محبوب، Echo VR، پیروی می کند.

متا از طریق ایمیل بازیکنان این بازی ها را تحت عنوان توقف کرده است، زیرا سیاست شرکت نیازمند اطلاع قبلی 180 روزه قبل از بستن بازی ها است. در علاوه، متا این بازی ها را از فروشگاه Oculus حذف کرده و امکان خرید آنها را از بین برده است.

حذف این بازی ها بخشی از تلاش های متا برای ساده سازی ارائه های واقعیت مجازی و تمرکز بر تجربیات جدید است. همانطور که بازار VR تکامل می کند، شرکت هایی مانند متا باید تصمیمات استراتژیکی اتخاذ کنند تا با تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان و پیشرفت های فناوری هم‌راستا شوند.

اگرچه تعدادی از بازیکنان ممکن است از وقفه درباره این بازی ها ناراضی باشند، اما این همچنین فرصتی برای متا است تا محتوای جدیدی معرفی کند و تجربه کلی بازی‌های واقعیت مجازی را بهبود بخشد. این شرکت در توسعه عناوین جدید و روابط همکاری سرمایه گذاری کرده است تا اطمینان حاصل شود که کاربران در آینده دسترسی به مجموعه گسترده ای از بازی ها داشته باشند.

جدای از این مسئله باید به این نکته اشاره کرد که بسته شدن این بازی ها به پایان Oculus Rift و Quest نیاز ندارد. متا همچنان از VR پشتیبانی می کند و تجربیات جدید VR را عرضه می کند که به مرزهای فناوری واقعیت مجازی نیز پیش می رود.

منابع:
– UploadVR
– Bloomberg
– REUTERS

By