Unraveling the Mystery of Brick Pyramids in Minecraft’s Infdev

Тухлените пирамиди, неизвестна функционалност в Infdev (Период на Безкрайно Развитие) на Minecraft, игра от изключително значение за формирането на генерирането на структурите в играта. Тези пирамиди са били въведени като площадка за тестване, с цел да се разбере как би функционирала генерацията на структурите в бъдеще в Minecraft.

За разлика от сложните структури като селища, храмове и корабокрушения, които виждаме сега в Minecraft, тухлените пирамиди са имали по-прост начин на генериране. Те се състоят изцяло от тухлени блокове и се появяват на произволни места върху съществуващата местност, понякога дори се забиват в нея.

Тухлените пирамиди нямат вътрешни помещения или ковчезета с награди. Те са масивни компактни зони, напълно изградени от тухли. Интересно е, че тухлените пирамиди са определени да се генерират на конкретни координати във всеки свят, обикновено на около 500 блока югоизточно от точката на поява в света. Тези пирамиди имат размери от 127х127 блока и са около 64 блока високи.

През фазата Infdev играчите не могат да създават обикновени тухлени блокове, което прави тухлените пирамиди единствения начин за тяхно получаване. Всяка тухлена пирамида съдържа около 344 000 тухлени блока, което е равно на над 5200 стека тухли.

Формата на тухлените пирамиди варира поради ограничението на височината на играта. Някои пирамиди имат обрязани върхове, защото достигат максималната възможна височина в играта. Въпреки това, Mojang се справи с този проблем в по-късни версии на Infdev.

Въпреки че тухлените пирамиди постепенно бяха премахнати от играта, те са изиграли важна роля в развитието на кода за генериране на света в Minecraft. Събраните данни от тези структури и от цялата фаза на Infdev помогнаха на Mojang да пренапише и подобри кода на играта, което на края доведе до разнообразието от структури, които виждаме в Minecraft днес.

Без въвеждането на тухлените пирамиди през 2010 година, процесът на генериране на структурите в Minecraft можеше да отнеме много повече време. В резултат на това, шедьовърът на Mojang нямаше да разполага с богатството от структури, с които се гордее днес.

Източници:

– [Minecraft Wiki – Infdev](https://minecraft.gamepedia.com/Java_Edition_Infdev)
– [CalebIsSalty – Генериране на тухлени пирамиди](https://www.youtube.com/watch?v=lYKvIaDWNy4)
– [AntVenom – Преглед на функционалностите в Minecraft – Тухлени пирамиди](https://www.youtube.com/watch?v=bFtH5QbXWko)
– [AntVenom – Преглед на тухлените пирамиди](https://www.youtube.com/watch?v=Kv4jZAZXLMk)
– [GameSpot – Тухлените пирамиди в Minecraft](https://www.gamespot.com/articles/infdev-hell-exploring-minecrafts-hell-mode-pyramid/1100-6490808/)

By