The Global Gaming Market Expected to Reach $665.77 Billion by 2030

Глобалният игрален пазар се прогнозира да расте с годишна стопанска растежна стойност (CAGR) от 13,1% през периода от 2023 до 2030 година и да достигне стойност от 665,77 милиарда долара. Тази информация идва от доклад за изследване на Fortune Business Insights™ с наслов „Пазар на игри, 2023-2030“. Размерът на пазара беше оценен на 249,55 милиарда долара през 2022 година и се очаква да записва значителен ръст в бъдещите години.

Няколко водещи играчи ръководят игралния пазар, включително Valve Corporation, PlayJam Ltd, Electronic Arts Inc., Sony Group Corporation, Bandai Namco Holdings Inc., Tencent Holdings Ltd., Activision Blizzard, Inc., Microsoft Corporation, Nintendo Co., Ltd, Rovio Entertainment Corporation и Nvidia Corporation.

Докладът осигурява всестранен анализ на пазара, включително прогнозираните приходи, профили на компаниите, конкурентна среда, фактори за растеж и най-новите тенденции. Той сегментира пазара по вид игра, вид устройство, крайни потребители и регион.

Игралният пазар се задвижва от различни фактори. Растящата предпочитане на младежите към игри е един от основните движещи сили за растеж на пазара. Освен това, нарастващият брой на потребителите на мобилни устройства, които се занимават с игри, също е допринесъл за нарастването на търсенето на игрални продукти.

Пандемията COVID-19 е допълнително ускорила растежа на игралния пазар. С хората, прекарващи повече време вкъщи поради ограничителните мерки на заключване, търсенето на игрални продукти е значително нараснало. Тази тенденция е довела до значително разширяване на пазара.

Технологичното развитие играе критична роля в задвижването на приложенията на игралния пазар. Постоянните подобрения в хардуера, графиката и обработката на данни позволяват на разработчиците да създават по-замъслени и визуално впечатляващи игри. Достъпността на игрите също се е увеличила, с игри, предназначени за разнообразие от устройства – от високопроизводителни игрални компютри и конзоли до смартфони и таблети. Освен това, глобалната връзка свързва играчите по света, създавайки усещане за глобална общност. Възможността за игра на различни платформи и нарастването на стрийминг услугите и електронни спортове също са допринесли за растежа на пазара.

Пазарът се сегментира според вид игра, вид устройство и крайни потребители. Шутър игрите се очаква да наберат популярност, благодарение на включването на 3D реалистична графика. Сегментът на мобилните телефони се прогнозира да води в термините на вид устройство, благодарение на нарастващото проникване на смартфоните. По отношение на крайните потребители, се очаква мъжкият сегмент да регистрира значителен ръст поради наличието на множество игри, насочени към мъже.

Географски, Азиатско-Тихоокеанският регион се очаква да нарасне като изявена област в игралния пазар, с бърз растеж на градското население, което води до увеличено осведоменост и търсене на видео игри. Европа също се очаква да изживее значително разширяване, подкрепено от инвестиции от страна на правителствата в игралния сектор.

Игралният пазар е силно конкурентен, с играчи, които влизат в партньорства и пускат нови продукти, за да засилят позициите си. В индустрията се наблюдава увеличение на научните изследвания, за да се разработят по-добри решения.

Общо казано, глобалният игрален пазар е на път за значителен ръст в следващите години, задвижван от различни фактори като технологичното развитие, достъпността, глобалната свързаност, играта между платформи, стрийминг услугите, мобилните игри и възхода на електронните спортове.

Източници:
– Fortune Business Insights™ (URL не е предоставен)

By